Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er op donderdag een nieuwsbrief. De ouders ontvangen deze informatie via ouderapp. Maar voor andere belangstellenden plaatsen we de nieuwsbrief ook hier op de website.