Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groep vergadert regelmatig en bespreekt dan de meest uiteenlopende zaken rond de school en het onderwijs. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het schoolteam en de directie. Binnen de groep is een voorzitter en een secretaris gekozen. Juf Karin Moes begeleidt de leerlingenraad.