Ik zoek een basisschool

Op De Wegwijzer werken we met 5 groepen. We bieden onderwijs op maat in een omgeving die rust uitstraalt en structuur en regelmaat biedt. Binnen het onderwijs op De Wegwijzer staan spelen, ontwikkelen en leren centraal. We streven ernaar uw kind ervaringen, vaardigheden en kennis te geven waardoor zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien.  

Dat houdt in dat we:

  • Voldoende ruimte en aandacht bieden voor die kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben.
  • Onze leerlingen leren zelfstandig te handelen en te functioneren in onze maatschappij.
  • Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in de steeds veranderende maatschappij te kunnen redden.
  • Onze leerlingen kritisch te zijn op hun presteren. Door regelmatig met hen over hun werk te praten willen we ze leren plannen en handelen en resultaten met elkaar in verband te brengen
  • Onze leerlingen leren ict-vaardigheden aan. Het gebruik van chromebooks en iPads is niet alleen ondersteuning voor het onderwijs, maar we willen leerlingen ook vaardigheden aanleren zoals tekstverwerken, presentaties maken en met internet en e-mail werken. Daarnaast willen wij onze leerlingen ook kritisch leren kijken naar de informatie die op internet te vinden is. 

De kinderen hebben na acht jaar basisonderwijs voldoende bagage van ons meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.