Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Directie en MR staan voor hetzelfde belang, namelijk goed onderwijs op De Wegwijzer. De onderwerpen, die besproken worden liggen op het gebied van beleid. Het kwaliteitsbeleid van de school wordt regelmatig besproken in de MR. 

De bevoegdheden van de MR zijn door de overheid vastgelegd. Zo kent de MR advies- en instemmings-rechten. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De directie is bij de vergadering aanwezig als adviserend lid.

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. 

De MR is per mail te bereiken via mr.dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl.