Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind.

Mocht het niet lukken ons telefonisch te bereiken, kunt u uw kind ook afmelden via de ouderapp.

Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.