Kennismaken

Als dit de eerste kennismaking met De Wegwijzer is, dan nodigen we u van harte uit voor een vrijblijvend bezoek aan ons kindcentrum. Graag vertellen we u persoonlijk waar we voor staan en hoe we werken. Tijdens dit bezoek en de rondleiding kunt u zelf de sfeer proeven in ons kindcentrum.

Vervolgens kan een kind worden aangemeld. 

Indien er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind, zal voorafgaand aan de aanmelding eerst een vervolgafspraak worden gepland voor het verkennen van deze behoefte en de mogelijkheden van ons kindcentrum. De IB-er kan bij dit gesprek worden uitgenodigd.