Ouderraad (OR)

De ouderraad van onze school helpt bij de organisatie van schoolreizen, schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, vieringen, etc. Daarnaast beheren ze de papierconainers. 

De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en een leerkracht. De ouders worden niet gekozen d.m.v. verkiezingen zoals bij de MR, maar ouders kunnen jaarlijks aangeven of zij daarvoor belangstelling hebben.

De ouderraad bestaat uit 11 leden en één vertegenwoordiger van het het schoolteam. Bij ons op school is het zo dat er ook een lid van de directie aanwezig is bij de vergaderingen, omdat zij dit beschouwen als platform voor informatie-uitwisseling van ouders en school.

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. het Sinterklaasfeest, de kerstviering, schoolzwemmen en niet te vergeten de schoolreisjes en het kamp van groep 8.

Voor betaling wordt verzocht om een automatische betaling aan te maken via telebankieren t.g.v. NL96RABO0369441451, t.n.v. Oudercommissie school Westerbork.

De ouderraad is bereikbaar via or.dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl