Onze visie

We zijn betrokken

Vanuit de christelijke levensvisie willen we met kinderen en ouders een gemeenschap zijn. We willen samen leven en beleven. We willen samen vieren en delen. We vertellen verhalen uit de Bijbel en praten met de kinderen over de thema’s van deze verhalen, over wat ze voor ons kunnen betekenen.We willen dat onze kinderen opgroeien in het besef dat ze de moeite waard zijn. Daarom zijn we oprecht geïnteresseerd in de beleving van de kinderen en hun ouders. We zijn enthousiast over ons onderwijs en vertellen er graag over.

We halen het maximale er uit

We geloven in de kracht van het kind. Daarom willen we ze maximale kansen geven om zich te ontplooien. Om dat te realiseren blijven we ons ontwikkelen. We geven goed onderwijs en ook de onderwijsresultaten van onze kinderen zijn goed. En we willen nóg beter worden. Daarom blijven we werken aan de kwaliteit en de opbrengsten van ons onderwijs. Ten opzichte van ons onderwijs blijven we gezond kritisch en vragen we anderen dat ook te zijn.

We kijken verder

We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en willen weten hoe we dat op een positieve manier kunnen inzetten voor onze kinderen. We stimuleren en inspireren elkaar. We zoeken actief naar aansluiting met de maatschappij. Dat maakt ons onderwijs voor kinderen betekenisvol en echt. We zoeken verdieping en extra uitdagingen voor onze kinderen, maar ook voor onszelf. Daarvoor willen we moeite doen en zetten we een extra stap. Op grond van deze visie hebben we gekozen voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Uiteraard werkt de school binnen de visie aan de gestelde doelen van de overheid. In juni 2019 heeft de Inspectie van Onderwijs de school positief beoordeeld. Er is gekeken naar opbrengsten, zorg voor de leerlingen en kwaliteitszorg.We kiezen ervoor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) in projecten aan te bieden vanuit deze uitgangspunten. Meer over de ontwikkelingsgericht onderwijs leest op de pagina Ontwikkelingsgericht onderwijs.