Opvangvormen

Kinderdagverblijf

De kinderdagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zorg en aandacht voor kinderen en hun ontwikkeling staan voorop. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daarom is onze locatie huiselijk ingericht en werken wij met een vast team en een vaste structuur. Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien.

De kinderdagopvang is op ochtenden en middagen van 07.30 tot 17.30 uur. Er geldt een minimale afname van 5 uur. In overleg is verlengde opvang voorafgaand en aansluitend van 7.00 tot 19.00 uur mogelijk.

Voorschoolse opvang

Wanneer u voor aanvang van de schooltijd opvang nodig heeft, kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang (vso). Voorschoolse opvang is van 7.30 tot 8.30 uur. Op aanvraag is er bijna altijd ook opvang vanaf 7.00 uur mogelijk. Er geldt een minimale afname van 1 uur per keer.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang (nso) is voor basisschoolkinderen die na schooltijd of als de scholen gesloten is opvang nodig hebben. De naschoolse opvang functioneert als een groot gezin. De periode op de naschoolse opvang is voor kinderen vrije tijd. Ze kunnen er spelen en zich in eigen tempo en naar eigen wens ontwikkelen en ontspannen. De kinderen kunnen, begeleid door één of meer pedagogisch medewerkers, buiten of binnen allerlei activiteiten ondernemen. Hiervoor zijn verschillende materialen aanwezig zoals: speelgoed, spelmateriaal en boeken. Ook bieden we dagelijks leuke en uitdagende activiteiten aan waaraan kinderen kunnen deelnemen.De opvang duurt tot 18.30 uur of tot het moment dat u uw kind komt halen. Op aanvraag is er vaak verlengde opvang tot 19.00 uur mogelijk.

Vakantieopvang

Heeft u alleen opvang nodig tijdens de schoolvakanties? Het is ook mogelijk om vakantieopvang af te nemen. Dit is alleen mogelijk per dagdeel: van 7.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 17.30 uur. In overleg kunt u vanaf 7.00 uur gebruik maken van opvang en tot 19.00 uur. U kunt uw kind brengen tot 9.00 uur, brengen en halen tussen 12.30 en 13.00 uur en halen vanaf 16.30 uur.

Calamiteitenopvang

We spreken van calamiteitenopvang als u door een onvoorziene gebeurtenis per direct voor een korte periode opvang nodig heeft, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.